Kto som

Vzdelanie je investícia, ktorú vám nikto nemôže vziať.

Som lektor, tréner, konzultant, autor, manažér, podnikateľ. Mám rád ľudí a verím v silu vzdelávania, dobre pripraveného a ešte lepšie podaného. Medzi moje obľúbené témy patrí manažérska a obchodná komunikácia, marketing, osobná efektívnosť, tímová práca a ďalšie. Dokážem poradiť podnikateľom v oblasti výberu a rozvoja ľudí, zostaviť cash flow a pomôcť tak pri finančnom rozhodovaní.

Teším sa na Vás.

 

                                           

 


PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI


1.1. 2005 - súčasnosť            Individuálna lektorská, poradenská a autorská činnosť

                                            PaedDr. Bohuš Biel, MBA – BB CONSULT (vlastná živnosť od 1. 7. 2006)1.6.2004 - 31.12.2004           Všeobecná úverová banka, a.s.

                                           riaditeľ retailovej pobočky, Banská Bystrica


 

1.6.2003 – 31.3.2004             Európsky vzdelávací inštitút n.o., Bratislava

                                            riaditeľ

 

1.1.2000 – 31.12.2002           Nadácia City University Bratislava

                                            správcamarec 1996 – marec 2002      Nadace Open University v České Republice, Praha (dcérska nadácia Nadácie City

                                            University Bratislava)

                                            riaditeľ


apríl 1994 – apríl 1996            Nadácia City University Bratislava, regionálne centrum Banská Bystrica

                                            riaditeľ

 

jún 1993 – marec 1994            Management Centre s.r.o. Banská Bystrica

                                             spolumajiteľ, výkonný riaditeľ

                                                 

júl 1991 – máj 1993                 Individuálna práca na živnostenský list

                                             lektor, tútor, prekladateľ, odborný redaktor, vedenie manažment klubu

 

september 1990 – jún 1991    Domov mládeže, Školská správa, Bratislava

                                            vychovávateľ 

 

júl 1988 – marec 1990            Univerzitná knižnica, Bratislava

                                            knihovník 


1986 sept. – jún 1988             Československý zväz telesnej výchovy, krajský výbor, Banská Bystrica

                                            referent športovVZDELANIE1990 – 1999             The Open University Business School, Milton Keynes, Veľká Británia, Nadácia City Univesity
                               Bratislava, dištančné štúdium manažmentu v anglickom jazyku (Bratislava, Praha, Viedeň,
                               Brusel, Londýn) 
                               Získanie titulu MBA

 Master of Bussines Administration

                                              

1981 – 1985              Univerzita Komenského Bratislava

                    

            Fakulta telesnej výchovy a športu, odbor trénerský, špecializácia ľahká atletika

                                Získanie titulu PaedDr.


1977 - 1981               Gymnázium J.G. Tajovského, Banská BystricaŠTUDIJNÉ POBYTY, KONFERENCIE, SEMINÁRE


2002                         Global Management Forum, konferencia o celosvetovom manažérskom vzdelávaní,

                                Bankog, Thajsko
2001                         Akreditačné skúsenosti, konferencia partnerov The Open University zo strednej a

                                východnej Európy, Budapešť, Maďarsko2000                         10 rokov rozvoja partnerov The Open University zo strednej a východnej Európy,

                                konferencia, Milton Keynes, Veľká Británia
2000                         Marketingové skúsenosti a príležitosti, konferencia partnerov The Open University zo

                                strednej a východnej Európy, Bukurešť, Rumunsko


1998                         Global Management Forum, konferencia o celosvetovom manažérskom 

                                vzdelávaní, Chicago, USA 


1998                         Asociace vzdelávaní dospelých, konferencia, Praha 


1995                         Vzdelávací program a stáž pre slovenských manažérov (3 mesiace)

                                Tennessee, Georgia, USA 


1995                         Ako riadiť manažérsku školu (3 dňový seminár), IECD – International Executive 

                                Development Centre, Brdo pri Kranj, Slovinsko 


1995                         Program dištančného vzdelávania Phare „Čo je Európa“ (6 mesiacov) 

                                Základy európskeho práva (2 dňový seminár), Budapešť, Varšava,

                                5 dňový štud. pobyt - Otvorená univerzita, Lisabon 


1995                         Projekt vzdelávania školiteľov manažmentu, Know How Fund, Veľká Británia,

                                Banská Bystrica 


1994                         Ako učiť s prípadovými štúdiami (3 dňový seminár), IECD – International Executive

                                Development Centre, Brdo pri Kranj, Slovinsko 


1994                         Komunikačné zručnosti (3 dňový seminár), IECD –International Executive Development 

                                Centre, Brdo pri Kranj, Slovinsko 


1992, 1993                Školenie pre skúšobné procesy The Open University, Budapešť, Bratislava