Kurzy‎ > ‎

Efektívna komunikácia

Kurz Efektívna komunikácia
sa zameriava na pochopenie komunikačných princípov a ich využití v dennodennej praxi pri rôznych príležitostiach. Kurz naučí účastníkov rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, poskytne informácie o základoch etikety. Účastníci kurzu po jeho ukončení by mali byť presvedčivejší v komunikácii, a mali by zvládať aj náročnejšie komunikačné situácie.


OBSAH

Čo všetko môže byť komunikácia
Komunikačný proces
Princípy efektívnej komunikácie
Aktívne počúvanie
Ako klásť aké otázky
Ako zlepšiť slovnú zásobu
Ako zvládať agresívneho partnera v komunikácii
Rozlišujte komunikačné štýly - asertívny, pasívny, agresívny
Zvládnite nástrahy neverbálnej komunikácie
Ako sedieť
Ako stáť
Ako chodiť
Ako si podávať ruky
Základy etikety
Image muža, Image ženy


         foto: herlitz_pbs, flickr.com                                 ROZSAH: 2 - 3 dni