Kurzy‎ > ‎

Prezentačné zručnosti

EFEKTÍVNA A ATRAKTÍVNA PREZENTÁCIA - UMENIE VYSTUPOVAŤ PRED PUBLIKOM

Kurz prezentačné zručnosti
naučí účastníkov zásadám účinnej prezentácie v rôznych formách, či už s využitím rôznych prezentačných pomôcok, alebo aj bez nich. Kurz odhalí tajomstvá učinných prezentácií a naučí ako sa na ne správne pripraviť. Práca s publikom, s časom, s prezentačnými pomôckami, so svojim hlasom, s obsahovou štruktúrou a vizualizáciou, ako aj so svojou trémou patrí medzi kľúčové časti tohto kurzu. Kurz naučí ako hovoriť pred publikom, tak aby ho to čo mu chcete povedať zaujalo a presvedčilo.
Tento kurz je vhodný pre tých, ktorí vystupujú pred malým alebo veľkým publikom a cítia potrebu sa zlepšiť, ale aj pre tých, ktorí s prezentačnými zručnosťami majú len malé, alebo žiadne skúsenosti a chcú sa to naučiť.
Kurz obsahuje návody, koncepty a myšlienky, ktoré sa dajú využiť tak pri vystúpeniach s použitím prezentačných softvérov (napr.PowerPoint) ako aj bez nich.


OBSAH

 • Typy prezentácií
 • Princípy presvedčivej prezentácie
 • V čom spočíva príprava prezentácie, vystúpenia
 • Publikum - analýza
 • Tvorba obsahovej štruktúry prezentácie - konzervatívne aj moderné prístupy
 • Vizuálizácie - grafické stvárnenie určitých častí prezentácií, výber správnych farieb, motívov
 • Efektívna organizácia prezentačných snímok
 • Ako prezentovať čísla, tabuľka, schémy
 • Práca s prezentačnými pomôckami - datový projektor, flipchart a p.
 • Príprava rečníka - ako narábať s hlasom a s telom
 • Ako zvládnuť úvod
 • Ako si udržať pozornosť
 • Čo robiť a nerobiť na záver
 • Tréma ako na ňu
 • Zvládanie diskusie
 • Úskalia pri prezentácií videa


ROZSAH: 2 - 4 dni