Kurzy‎ > ‎

Vedenie ľudí


Kurz vedenie ľudí
má za cieľ pripraviť vás na skutočné vodcovstvo vášho tímu, organizácie. Ľudia sú príliš cenné zdroje každej organizácie, aby mohli byť premrhané nevhodnými prístupmi k ich vedeniu. Ľudia - zamestnanci sú tiež komplexné osobnosti, ktoré riešia rozmanité úlohy v rôznych situáciách. Stačí na ich vedenie len systém príkaz - kontrola? 
Tento kurz vás naučí pochopiť rozmanité role vedúceho, budete si môcť vybrať z rôznych štýlov vedenia ľudí a konfrontovať ich s vašim vlastným. Spoznáte, prečo sú skutoční vodcovia úspešní pri vedení ľudí a v čom spočíva ich tajomstvo úspechu. Zamyslíte sa nad tým čo vás motivuje k práci a čo by mohlo motivovať vašich zamestnancov. Spoznáte rôzne prístupy k motivácii zamestnancov. Osvojíte si pojem delegovanie a naučíte sa ho využívať v každodennej praxi. Naučíte sa efektívne viesť schôdze a porady.


OBSAH
 • Manažérske role
 • Štýl vedenia
 • Ktorý štýl vedenia je najlepší
 • Čo z vás urobí skutočného vodcu
 • Čo by vodca nemal robiť
 • Akú moc môže mať vodca?
 • Po čom túžia zamestanci
 • Faktory spokojnosti a nespokojnosti zamestnancov
 • Čo všetko môže motivovať zamestnancov
 • Efektívne delegovanie
 • Vedenie schôdzí

ROZSAH  1-2 dni
                                                                                            foto: Bureau of IIP, flickr.com
Comments