Manažérske poradenstvo

Dlhoročné skúsenosti z riadiacej práce, z poradenskej činnosti, ako aj z kvalitného manažérskeho vzdelania som schopný pretransformovať do poradenstva pre vás v rôznych oblastiach riadiacej práce:

  • Organizačná štruktúra
  • Optimalizácia ľudských zdrojov
  • Projektovanie práce
  • Analýza úspor nákladov
  • Analýza marketingového pôsobenia na trhu
  • Zvyšovanie výkonnosti organizácie
  • a iné


Comments