Personálne poradenstvo

Práca s ľuďmi je jedna z najdôležitejších oblastí, ponúkam pomoc a poradenstvo v tejto oblasti:

  • Výber ľudských zdrojov
  • Hodnotenie ľudských zdrojov
  • Analýza vzdelávacích a tréningových potrieb
  • Koučing  k vyššej výkonnosti
  • Návrh personálnej stratégie
  • a iné


Comments