Kurzy‎ > ‎

Hodnotenie zamestnancov

Zamestanci si zaslúžia byť hodnotení, objektívne, profesionálne, formálne aj neformálne. Kurz Hodnotenie zamestnancov vás pripraví prevziať zodpovednosť za hodnotenie vašich ľudí a pomôcť im tak k rozvoju a dosahovaniu vyšších výkonov. Kurz vás oboznámi s modernými metódami hodnotenia, pochopíte, že je to zaujímavý proces, ktorý vyžaduje aj nejaký čas a prípravu. Naučíte sa viesť hodnotiaci pohovor a oboznámite sa s najčastejšími problémami vyskytujúcimi sa pri hodnotení.

OBSAH

  • Aká je hodnota hodnotenia?
  • Čo všetko je hodnotenie
  • Aké otázky si klásť pri hodnotení
  • Dve dimenzie hodnotenia
  • Problémy hodnotenia
  • Zákon hodnotenia
  • Tradičný proces hodnotenia
  • Hodnotiace metódy
  • Kritériá hodnotenia
  • Hodnotiace formuláre

ROZSAH  1 deň

foto: ftibor, freeimages.com
Comments