Referencie

Lektorskú činnosť vykonávam od roku 1990 v SR aj v ČR pre rôzne organizácie z rôznych sektorov hospodárstva a služieb. Moji klienti, študenti otvorených ako aj firemných kurzov boli napr. z týchto organizácií:  

 • Nadácia City University Bratislava
 • Open University v České republice
 • Akadémia vzdelávania
 • Businness Inovation Centre, s.r.o. Banská Bystrica
 • Harmaneceké papierne
 • Novácke chemické závody
 • Slovenská sporiteľňa
 • Nestlé
 • Sazka a.s.
 • Johnson & Johnson
 • DHL
 • Inžinierske stavby Košice
 • Letecká základňa Sliač
 • Mestský úrad Žarnovica
 • SBD Žiar nad Hronom
 • Fagor Ederland Slovensko a.s. Žiar nad Hronom
 • DSS Piešť
 • SIMKOR s.r.o. Banská Štiavnica
 • Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava
 • KPMG, Bratislava
 • MM Market, Bratislava
 • BS Acoustics, Senica
 • ArcelorMittal, Senica
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava
 • Hotel Magnus, Trenčín
 • OESD Banská Bystrica, Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
 • Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 • NISPAcee, Bratislava - ReSPA - Danilovgrad, Čierna Hora
 • ControlSystem s.r.o. Brezno
 • Izolačné systémy s.r.o. Banská Bystrica
 • Základná škola  s materskou školou T.G. Masaryka, Ľubietová
          a ďalšie
Comments