Kontakty

PaedDr. Bohuš Biel, MBA - BB CONSULT

Jegorovova 6, Banská Bystrica, 974 01

mob.: 0915 727 781

email: bohusbiel@gmail.com

skype: bosbi99

IČO: 43237606

DIČ: 1028783536

Registrovaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici č. OŽP-4/2006/05694-2/CR1