Protokol

BUSINESS ETIKETA - DIPLOMATICKÝ PROTOKOL

Ako sa spoločensky správať v pracovných situáciách a získavať rešpekt

Mnoho organizácií lamentuje nad tým, že sa ich pracovníci nevedia "slušne správať" a vysielajú tak zlé signály svojmu okoliu, či už doma alebo v zahraničí. Mnoho vedúcich pracovníkov, ale aj ich zástupcov či reprezentantov sa ocitá v rôznych spoločenských situáciách, kde môžu svojim vystupovaním veľa získať ale aj veľa pokaziť. Práve tento kurz vás naučí ako sa nestať "slonom v porceláne", a ako využiť znalosť business protokolu pre rozvoj medziľudských vzťahov, získavanie obchodov, partnerov pre spoluprácu a pod.

Kurz je vhodný tak pre podnikateľskú sféru, veľké korporácie ako aj pre inštitúcie štátnej správy a samosprávy.

OBSAH

Na čo je dobrý protokol?

Protokol a legislatíva

Prednosť - protokolárne poradie

Podávanie rúk

Oslovovanie

Predstavovanie

Ako dávať/príjímať aké vizitky

Dešifrujte pozvánky

Kde si sadnúť - zasadacie poriadky (anglický, francúzsky, sedenie v aute)Pripravte sa na spoločenské udalosti

Stolovanie, ktoré nikoho neurazí

Vlajkový protokol

Ako vybrať a odovzdávať dary

Imidž muža

Imidž ženy

Medzikultúrne odlišnosti v protokole

ROZSAH: 1 - 2 dni

                                                                                                        foto: Mines and Money, flickr.com