Ako začať podnikať

Praktický kurz Ako začať podnikať  je pre všetkých tých, ktorí chcú začať s podnikaním. Kurz sa dotýka prierezovo všetkých podstatných oblastí riadenia podnikania, počnúc hľadaním podnikateľského nápadu, cez marketing, finančné otázky, riadenia a plánovania podnikania. Kurz rieši aj základnú podnikateľskú legislatívu, ako je výber vhodnej formy spoločnosti na podnikanie, sociálne, zdravotné poistenie, riešenie zmluvných vzťahov a pod. Kurz naučí pripravovať podnikateľské plány ako aj vyhľadávať potenciálnych investorov.

OBSAH

ROZSAH: 3-5 dní                                                               foto: eranbecker, freeimages.com