Budovanie tímu

BUDOVANIE A ROZVOJ TÍMU

Kurz Budovanie tímu naučí účastníkov čo znamená efektívne fungujúci tím a na akých pilierochtakýto tím stojí. Účastníci kurzu sa oboznámia s existenciou rôznych tímových rolí a otestujú sa, aby zistili svoju rolu v tíme. Naučia sa akými etapami prebieha tvorba tímu, ako motivovať členov tímu k vysokým výkonom. Zamyslíte sa, či naozaj platí " viac hláv viac rozumu".Kurz obsahuje veľa rôznorodých tímových aktivít, kde účastníci pocítia čo je to tímová dôvera, spolupráca, koordinácia ako aj radosť z tímových výsledkov.

OBSAH

ROZSAH: 1 - 2 dni                                                                                                                     foto: herlitz_pbs, freeimages.com