Efektívna komunikácia

Kurz Efektívna komunikácia sa zameriava na pochopenie komunikačných princípov a ich využití v dennodennej praxi pri rôznych príležitostiach. Kurz naučí účastníkov rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, poskytne informácie o základoch etikety. Účastníci kurzu po jeho ukončení by mali byť presvedčivejší v komunikácii, a mali by zvládať aj náročnejšie komunikačné situácie.

OBSAH

Čo všetko môže byť komunikácia

Komunikačný proces

Princípy efektívnej komunikácie

Aktívne počúvanie

Ako klásť aké otázky

Ako zlepšiť slovnú zásobu

Ako zvládať agresívneho partnera v komunikácii

Rozlišujte komunikačné štýly - asertívny, pasívny, agresívny

Zvládnite nástrahy neverbálnej komunikácie

Ako sedieť

Ako stáť

Ako chodiť

Ako si podávať ruky

Základy etikety

Image muža, Image ženy

         foto: herlitz_pbs, flickr.com                                 ROZSAH: 2 - 3 dni