Predaj a získaj

Kurz Predaj a získaj, je zameraný na rozvoj obchodných zručností. Pripraví účastníkov na zvládanie situácií v osobnom predaji, od vyhľadania a oslovenia potenciálneho zákazníka, otvorenie obchodného rokovania, vyjednávanie a uzatvorenie obchodného rokovania, tak by predajca bol vysoko efektívny v predaji. Naučí pristupovať k rôznym zákazníkom rôznym štýlom.

OBSAH:

ROZSAH: 1 - 2 dni                                                                                        foto: rubenshito, freeimages.com