Prezentačné zručnosti

EFEKTÍVNA A ATRAKTÍVNA PREZENTÁCIA - UMENIE VYSTUPOVAŤ PRED PUBLIKOM

Kurz prezentačné zručnosti naučí účastníkov zásadám účinnej prezentácie v rôznych formách, či už s využitím rôznych prezentačných pomôcok, alebo aj bez nich. Kurz odhalí tajomstvá učinných prezentácií a naučí ako sa na ne správne pripraviť. Práca s publikom, s časom, s prezentačnými pomôckami, so svojim hlasom, s obsahovou štruktúrou a vizualizáciou, ako aj so svojou trémou patrí medzi kľúčové časti tohto kurzu. Kurz naučí ako hovoriť pred publikom, tak aby ho to čo mu chcete povedať zaujalo a presvedčilo.

Tento kurz je vhodný pre tých, ktorí vystupujú pred malým alebo veľkým publikom a cítia potrebu sa zlepšiť, ale aj pre tých, ktorí s prezentačnými zručnosťami majú len malé, alebo žiadne skúsenosti a chcú sa to naučiť.

Kurz obsahuje návody, koncepty a myšlienky, ktoré sa dajú využiť tak pri vystúpeniach s použitím prezentačných softvérov (napr.PowerPoint) ako aj bez nich.

OBSAH

ROZSAH: 2 - 4 dni