Riešenie problémov

TVORIVÉ METÓDY RIEŠENIA PROBLÉMOV

Vrcholoví manažéri, vedúci pracovníci, ale aj mnohí samostatní pracovníci sú platení zato, aby riešili problémy, nie zato  aby ich odkladali, odsúvali a vyhýbali sa im. Každodenná prax nám prináša menšie i väčšie problémy. Tí úspešní ich riešia s úsmevom a s využitím nadšenia svojich spolupracovníkov.  Ako čelia problémom úspešní ľudia, ako sa rozhodujú? V čom spočíva ich tajomstvo prekonávania problémov? Využívajú svoj mozog! Skúste to aj vy. V kurze sa dozviete o moderných metódach riešenia problémov, ktoré využívajú úspešní jednotlivci ako aj mnohé moderné organizácie. Budete si môcť vyskúšať  tieto metódy priamo na konkrétnych problémoch, zažiť ich a získať reflexiu.

Kurz vám pomôže naplniť váš "príručný batoh metód", aby ste do neho mohli siahnuť, keď to bude situácia vyžadovať. 

OBSAH

ROZSAH: 1 - 2 dni

foto: ilker, freeimages.com