Vedenie ľudí

Kurz vedenie ľudí má za cieľ pripraviť vás na skutočné vodcovstvo vášho tímu, organizácie. Ľudia sú príliš cenné zdroje každej organizácie, aby mohli byť premrhané nevhodnými prístupmi k ich vedeniu. Ľudia - zamestnanci sú tiež komplexné osobnosti, ktoré riešia rozmanité úlohy v rôznych situáciách. Stačí na ich vedenie len systém príkaz - kontrola? 

Tento kurz vás naučí pochopiť rozmanité role vedúceho, budete si môcť vybrať z rôznych štýlov vedenia ľudí a konfrontovať ich s vašim vlastným. Spoznáte, prečo sú skutoční vodcovia úspešní pri vedení ľudí a v čom spočíva ich tajomstvo úspechu. Zamyslíte sa nad tým čo vás motivuje k práci a čo by mohlo motivovať vašich zamestnancov. Spoznáte rôzne prístupy k motivácii zamestnancov. Osvojíte si pojem delegovanie a naučíte sa ho využívať v každodennej praxi. Naučíte sa efektívne viesť schôdze a porady.

OBSAH

ROZSAH  1-2 dni

                                                                                            foto: Bureau of IIP, flickr.com