Vzdelávanie zamestnancov

Svet sa mení, trh sa mení, technológie a pracovné postupy sa menia. Ak chcete týmto zmenám odolávať potrebujete zamestnancov s určitými schopnosťami a zručnosťami a preto potrebujete vzdelávať a rozvíjať svojich zamestnancov. Aby tento proces nebol chaotický s veľmi nízkym prínosom, potrebujte pristúpiť k vzdelávaniu a rozvoju svojich zamestnancov profesionálne. Tento kurz vas naučí ako na to. Ako sa zorientovať v pojmoch, vo vzdelávacích a rozvojových metódách a ešte pred tým než sa pustíte do realizácie vzdelávania, naučíte sa analyzovať vzdelávacie potreby.

OBSAH

ROZSAH 1-2 dni

                                                                    foto: star-one, freeimages.com