Publikačná činnosť

Publikácia pre začínajúcich podnikateľov, ktorá okrem praktických rád, obsahuje veľa podnikateľských príbehov a nápadov. Kniha sa zaoberá všetkými podstatnými informáciami, ktoré je potrebné mať k dispozícii, keď sa podnikateľ vrhá do podnikania a nielen tým, povzbudzuje podnikateľa na ceste za jeho podnikateľskými cieľmi.

Marketingová analýza - skúmajte trh, objavte príležitosti, je e-learningový kurz pre všetkých tých, ktorí potrebujú porozumieť marketingu v každodennom živote podnikateľa, manažéra. Kurz pomôže porozumieť lepšie trhu a zákazníkom a naučí  praktické marketingové postupy. Aj napriek akademickému názvu "Marketingová analýza", je kurz orientovaný na realizáciu praktických marketingových rozhodnutí.

obsah

Obchodné zručnosti je e-learningový kurz, ktorý sa zameriava na pochopenie podstaty úspechu obchodníka, postupne odkrýva mnohé tajomstvá. Naučí ako sa prepracovať k obchodnému stretnutiu, ako ho otvoriť, ako vyjednávať a nakoniec ako obchodné rokovanie úspešne uzavrieť, aby bol spokojné obe strany - zákazníka aj dodávateľ.