Obsah Marketingová analýza

1. Marketingový výskum I

2. Marketingový výskum II

3. Analyzujte trh

4. Analyzujte produkt

5. Analyzujte ceny

6. Komunikácia so zákazníkom

7. Vyberte distribučné cesty