Obsah - Prvé kroky k úspechu

 

Čo sa tu dočítate..................................................................................................... 3

1.       Prečo podnikať.............................................................................................. 4

2.       Ako získať a preveriť podnikateľský nápad....................................................... 8

3.       Marketing podnikateľského nápadu................................................................ 16

3.1     Kto sú vaši zákazníci.................................................................................... 19

3.2     Poznajte váš produkt/službu.......................................................................... 29

3.3    Stanovte správne cenu.................................................................................. 41

3.4     Distribúcia zákazníkom................................................................................. 55

3.5     Propagujte produkty a služby........................................................................ 63

4.       Kalkulujte váš zisk....................................................................................... 75

5.       Napíšte podnikateľský plán........................................................................... 91

6.       Začnite riadiť vaše podnikanie....................................................................... 98

7.       Poznajte legislatívu a praktické informácie................................................... 104

8        Podnikateľský slovník................................................................................ 113

Použitá literatúra................................................................................................. 120